V roce 2013 bylo zahájeno jednání s Národní knihovnou, Knihovnou Národního muzea, Knihovnou Akademie věd ČR a Vědeckou knihovnou v Olomouci o vytvoření společného sdruženého katalogu historických fondů. V první řadě by prostřednictvím tohoto katalogu měly být zpřístupněny staré tisky zmíněných institucí.

MZK v Brně v rámci tohoto katalogu zpřístupní celý svůj kmenový historický fond, tedy vedle starých tisků, i rukopisy, prvotisky a tisky 19. století, bude zde však možno vyhledávat i ve fondech, které MZK dříve spravovala – tedy v klášterních knihovnách jižní Moravy, na jejichž katalogizaci knihovna dále pracuje.

Další instituce rovněž zvažují na tomto portálu prezentovat i další fondy. Jakmile budou zpřístupněny fondy těchto institucí, je v plánu oslovit i další instituce spravující historické knihovní fondy v ČR.

Sdružený katalog by tam měl být alternativou k Soubornému katalogu ČR, oproti kterému ovšem plánuje zpřístupňovat exemplářový popis jednotlivých titulů a nikoliv popis bibliografický.